Behandelingen

Allereerst onderzoeken we, naar aanleiding van jouw vraag, hoe de stand van zaken bij jou op dit moment is en wat er nu nodig is. Het is voor mij belangrijk om te weten waar het bij jou ‘echt’ om gaat. Ik onderzoek dat in eerste instantie vooral door het stellen van vragen. Ik maak ook weleens een korte stamboom of we doen wat oefeningen om te onderzoeken hoe jij je lichaam ervaart.
Als duidelijk is waar we aan gaan werken kies ik, afhankelijk van wat er nodig is, een werkwijze uit één van de verschillende disciplines waarmee ik werk.

Mijn focus ligt bij de chakra-psychologie, die energetisch georiënteerd is. Deze werkwijze gaat uit van zeven hoofd-energiepunten in je lichaam. Ik zoek samen met jou naar signalen die je lichaam geeft als je systeem uit balans is. Dit doe ik o.a. door ontspanningsoefeningen, door vragen te stellen en ook door je lichaam aan te raken. Als je ermee bekend bent zul je wellicht dingen herkennen uit allerlei stromingen als Innerlijk Kind-werk, Mindfullness, NLP, Transactionele Analyse, Bio-Energetica, Hynotherapie, BrainFitness, Yoga.

Energie is altijd in beweging, soms kan je dat voelen, maar soms is het ook voor mij echt ongrijpbaar. Ik kijk samen met jou naar het beeld dat je van jezelf hebt, naar je emoties en je dromen/verlangens.  Ik zoek naar bepaalde patronen in je gedrag of in je lichaam. Dit zijn allemaal aanknopingspunten om de oorspronkelijk vraag waar je mee binnen kwam te beantwoorden.
Als er disharmonie in je systeem is, kun je je door de innerlijke strijd moe of neerslachtig voelen. Als het allemaal in harmonie is, voel je je energiek, evenwichtig en kun je de wereld aan. In beide situaties is het prettig om beter te snappen waarom het één of het ander jou gebeurt.

Bij acute fysieke klachten is een sessie vooral gericht op verlichting van de klachten en het brengen van hernieuwde ontspanning.
Bij meer psychische klachten of burn-out klachten zullen we op zoek gaan naar je gedragspatroon en de oorsprong van dat gedrag en de gedachten en gevoelens die je daarbij ervaart.

We kunnen een mooi resultaat halen als we ± 4 sessies met elkaar afspreken. Ik werk doelgericht en we houden steeds goed in beeld waar je naartoe wil.
Na de sessies ga je weer op eigen benen met je nieuwe tools verder en kom je wellicht af en toe terug voor een update.